El Club

Igualada Club Gimnàstic Aula

L'esport no només modela el nostre físic, també exalta molts altres valors de la persona, per això en ICGAULA, a més de promocionar la pràctica de la gimnàstica rítmica i tot el relacionat amb aquesta disciplina, no volem obviar l'important que és l'esport com a element formador de persones, com a mitjà per assolir objectius d'educació moral i ètica. Amb aquest objectiu en ment, aconseguirem que la pràctica de la rítmica, col·labori a que els més petits creixin i es desenvolupin com a persones.

Consolidar els equips de competició existents i potenciar la base d'esportistes del Club, és un dels objectius prioritaris del ICGAULA i de la seva Junta Directiva. I al mateix temps, consolidar la pràctica de la gimnàstica rítmica, amb resultats quantificables, que ens permetin valorar si anem pel camí correcte.

Volem arribar a tots els habitants de la comarca, tenir la seguretat que la informació de les nostres activitats i l'oferta dels nostres serveis esportius arriba amb la suficient claredat a tots. Per fer-los partícips de la nostra realitat esportiva, en la qual tots tenen cabuda, per això intentem potenciar aquesta pàgina web, a través de la qual poden entrar en contacte amb el ICGAULA i incrementarem la nostra presència a RRSS.

L'esperit de millora contínua s'agermana perfectament amb els conceptes de qualitat i excel·lència. No obstant això, implica un compromís de permanent avaluació dels processos tècnics i administratius que desenvoluparem en matèria de gestió esportiva. Per aconseguir-ho, el cos tècnic, el personal administratiu i els pares i mares que formem part d'aquest ICGAULA, ens comprometem a treballar junts.

Tot sense oblidar l'objectiu principal: que les nostres gimnastes gaudeixin d'un esport que els apassiona.